Waterdruk, luchtdruk en verbonden vaten

 
Wetenschappen en techniek Techniek Natuur Kerncomponenten van techniek Levende en niet-levende natuur

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETWT2.6: kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;
  • OWte2.5.0: Illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen
  • OWna8.8.0: In gebruiksvoorwerpen zoals zuignappen, hefbomen, verbonden vaten, gesloten stroomkringen, spiegels, barometers, thermometers en bliksemafleiders de toepassing herkennen van natuurlijke verschijnselen
  • WO-TEC-01.07: De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over natuurkundige verschijnselen.
  • WO-TEC-01.19: De leerlingen weten dat natuurkundige verschijnselen en eigenschappen van materialen de keuzes bij het ontwerpen van een technische realisatie mee bepalen.
  • WO-NAT-04.17: De leerlingen ontdekken de principes van communicerende vaten, magnetisme, elektriciteit en lenzen.
  • 33207: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen Illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op de kennis van natuurlijke verschijnselen. Waarom werden net die materialen en grondstoffen gebruikt? (relatie natuurkundig verschijnsel en functie) Voorbeelden: zie bijlage 1 (p. 77) Zie ook leerlijn natuur (doelstelling¬†3.2.6.20, 3.2.6.21, 3.2.6.22 en 3.2.6.23)
  • 33210: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze onder meer gebaseerd zijn op kennis van eigenschappen van materialen en/of over natuurkundige verschijnselen en/of over technische principes. bijv. onderzoeken welke jas waterdicht is en welke niet en hoe dat komt. Gsm is o.a. gemaakt uit waterdicht materiaal.
  • 32622: Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. vloeistoffen beschrijven: druk, opwaartse kracht, verbonden vaten, drijven en zinken, oplosbaarheid.