Vast, vloeibaar en gasvormig

 
Wetenschappen en techniek Techniek Natuur Kerncomponenten van techniek Levende en niet-levende natuur

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETWT1.15: kunnen illustreren dat een stof van toestand kan veranderen;
  • ETWT2.6: kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;
  • OWna8.3.0: Natuurlijke verschijnselen zoals het vallen van de bladeren, ijsvorming, verdampen … onder begeleiding onderzoeken
  • OWna8.5.0: Onder begeleiding waarnemen, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken dat de toestand waarin stoffen zich bevinden kan veranderen: gasvormig, vloeibaar, vast
  • WO-NAT-04.06: De leerlingen weten dat de aggregatietoestand van water wijzigt bij bevriezing of verdamping.
  • WO-NAT-04.10: De leerlingen kennen enkele effecten van de inwerking van warmte (bv. koken, smelten, stollen, verdampen, condenseren, uitzetten, krimpen, ontbranden …).
  • 32621: Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. temperatuur beschrijven: uitzetten en krimpen, smelten en stollen, verdampen en condenseren.
  • 32622: Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. vloeistoffen beschrijven: druk, opwaartse kracht, verbonden vaten, drijven en zinken, oplosbaarheid.