Uitvindingen: het technisch proces

 
Wetenschappen en techniek Techniek Techniek als menselijke activiteit Techniek en samenleving Kerncomponenten van techniek

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETWT2.10: kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet voldoen;
 • ETWT2.11: kunnen ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem;
 • ETWT2.12: kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen;
 • ETWT2.17: kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden;
 • ETWT2.8: kunnen technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek.
 • ETWT2.7: kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren);
 • OWte6.4.0: Binnen de verschillende toepassingsgebieden van techniek technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzes onderzoeken en illustreren
 • OWte6.1.0 : Actief kennismaken met verschillende toepassingsgebieden van techniek
 • OWte8.3.0: Ervaren en vaststellen in welke mate we afhankelijk zijn van techniek en welke de beperkingen ervan zijn en hierover in interactie gaan
 • OWte8.1.0: Ervaren wanneer technische systemen helpen of niet helpen - in interactie over het feit dat men zelf kan kiezen om bepaalde technische systemen al dan niet te gebruiken - kritisch nadenken over het eigen en andermans gebruik van technische systemen
 • OWte5.2.0: Waardering uiten voor uitvindingen, wetenschappelijk onderzoek en de positieve de positieve effecten ervan - illustreren hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden
 • OWte3.7.0: Vaststellen en uitdrukken hoe productontwikkelaars nadenken over functies en mogelijkheden van technische systemen en op basis daarvan keuzes maken - ervaren, vaststellen en uitdrukken hoe mensen rekening houden met alles wat nodig is om een technisch systeem te ontwikkelen of efficiënter te laten functioneren
 • OWte3.6.0: Illustreren hoe technische systemen evolueren en verbeteren
 • OWte4.4.0: De verschillende toepassingsgebieden van techniek verkennen
 • OWte4.7.0: Bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houden met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen en in functie daarvan keuzes maken
 • OWte4.1.0: Onder begeleiding en in een eenvoudige situatie nagaan welk technisch systeem best tegemoet komt aan een behoefte - ideeën bedenken voor een nieuw eenvoudig technisch systeem
 • OWte2.3.0: Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe de (technische) mogelijkheden van het lichaam aan de basis liggen van de ontwikkeling van technische systemen - ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe voorwerpen een aanvulling of verbetering kunnen zijn van menselijk handelen
 • WO-TEC-01.23: De leerlingen herkennen technische realisaties, het technisch proces, hulpmiddelen en/ of keuzes binnen verschillende toepassingsgebieden· van techniek.
 • WO-TEC-03.01: De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om aan individuele behoeften te voldoen.
 • WO-TEC-02.02: De leerlingen bepalen aan welke vereisten de technische realisatie, die ze willen gebruiken, moet voldoen.
 • WO-TEC-01.22: De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van het technisch proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren).
 • WO-TEC-04.05: De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties.
 • WO-TEC-02.29: De leerlingen hernemen, indien nodig, één of meerdere stappen bij het doorlopen van het technisch proces.
 • WO-TEC-02.26: De leerlingen controleren of een technische realisatie voldoet aan vooropgestelde behoeften en eisen.
 • WO-TEC-01.17: De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoet komen aan menselijke behoeften.
 • 33219: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de kerncomponenten (technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en/ of keuzen) herkennen binnen de verschillende toepassingsgebieden van techniek.
 • 33501: Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de samenleving illustreren. Welke effect heeft het technisch systeem op ons dagelijks leven, op de samenleving? Bijv. Gsm: Straling van gsm – Makkelijk bereikbaar zijn Internet: Privacy op internet – Communicatie via Facebook Mobiliteit: File op de weg – Mijn auto mijn vrijheid Televisie: Veel tv-zenders op de kabel – Meer keuze via de kabel Gps: Weg vinden met de gps – sluipverkeer ...
 • 33218: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de stappen van het technische proces herkennen in concrete ervaringen. Herken je in deze concrete ervaring: het probleem? het zoeken naar oplossingen? het maken een technisch systeem? het in gebruik nemen? het evalueren?