Mannen- en vrouwenberoepen... bestaan die echt?

 
Mens en maatschappij Maatschappij Sociaal-economische verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETMM2.1: kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden.
 • OWsa2.5.1: Onderzoeken en illustreren: · hoe verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en ook verschillend gewaardeerd worden
 • OWsa2.5.2: Onderzoeken en illustreren: · hoe in onze samenleving mensen opkomen voor gelijke waardering van en toegang tot diverse beroepen
 • WO-MAA-SEV-9: De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend gewaardeerd worden.
 • WO-MAA-SEV-10: De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen.
 • WO-MAA-SCV-15: De leerlingen zien in dat het uitoefenen van beroepen, de beroepsverdeling en vrijetijdsbesteding samenhangen met plaatselijke cultuurpatronen.
 • 31311: Met eigen woorden de relatie tussen eigen talenten en voorkeuren en latere beroepsbezigheden uitleggen.
 • 31312: Talenten opsommen van mensen die beroepen uitoefenen (in diverse beroepsgroepen).
 • 31313: Met eigen woorden de relatie tussen onderwijs en latere beroepsbezigheden uitleggen.
 • 31314: Met eigen woorden verklaren hoe het komt dat sommige mensen geen (betaalde) arbeid verrichten.
 • 31316: Illustreren met eigen voorbeelden dat er ook onbetaalde arbeid is.