Kerkelijke feestdagen (achtergrondinformatie)

 
Mens en maatschappij Maatschappij Sociaal-culturele verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETMM2.8: illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten.
  • OWsa1.1.4: Ervaren en vaststellen: ·  dat groepen eigen tradities hebben en die belangrijk vinden