Internationale organisaties: niet-gouvernementele organisaties

 
Mens en maatschappij Maatschappij Politieke en juridische verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETMM2.15: illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
  • OWsa7.3.0: Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe verenigingen en instellingen kunnen bijdragen aan een betere samenleving en daarover met elkaar in interactie gaan - het nut en het belang aangeven van collectieve voorzieningen waarvoor de overheid zorg draagt illustreren en daarover met elkaar in interactie gaan - kennismaken met (internationale) organisaties die ernaar streven om het welzijn of de vrede in de wereld te bevorderen en in interactie gaan over de wijze waarop deze organisaties hun doel nastreven
  • WO-MAA-PJV-31: De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale organisaties er naar streven om het welzijn en,of de vrede in de wereld te bevorderen.
  • 31379: Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.