Het weer: de weerselementen

 
Wetenschappen en techniek Natuur Levende en niet-levende natuur

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETWT1.11: kunnen de weerselementen op een bepaald moment en over een beperkte periode, meten, vergelijken en die weersituatie beschrijven;
  • OWna6.2.0: Natuurlijke verschijnselen, waaronder weersomstandigheden, die een bepaald seizoen kenmerken waarnemen en illustreren
  • OWna6.4.0: Verschillende weersomstandigheden gericht waarnemen, vergelijken, benoemen en visueel voorstellen - voorbeelden geven van de gevolgen van weersomstandigheden voor zichzelf en anderen
  • OWna6.5.0: Het weer onderzoeken en beschrijven zoals het zich op een bepaald moment voordoet - de weerselementen waaronder temperatuur, neerslag, windsnelheid, windrichting en bewolking over een bepaalde periode waarnemen, meten en vergelijken
  • WO-NAT-06.06: De leerlingen weten dat het weer bepaald wordt door: temperatuur, neerslag, windrichting, windsnelheid en bewolking.
  • WO-NAT-06.13: De leerlingen kunnen de weerselementen op een bepaald moment en over een beperkte periode, meten, vergelijken en die weersituatie beschrijven.
  • 32601: Dagelijks eenvoudige weerselementen benoemen en noteren a.d.h.v. symbolen en voorbeelden geven van gevolgen van het weer voor zichzelf.
Meer inspiratie op het wereldwijde web