Het klimaat en de klimaatopwarming

 
Wetenschappen en techniek Natuur Levende en niet-levende natuur Milieu

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETWT1.12: kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven;
 • ETWT1.24: kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;
 • OWna6: Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en vergelijken; aantonen hoe leefgewoonten mee bepaald worden door het weer en het klimaat
 • OWna6.7.0: Onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke verschillende klimaten er zijn (koude, warme, gematigde, droge …) - illustreren welke invloed van een bepaald klimaat heeft op de kledij, de woningbouw, de dagindeling …
 • WO-NAT-06.14: De leerlingen verklaren het begrip klimaat als resultaat van weerwaarnemingen over langere perioden.
 • WO-NAT-06.15: De leerlingen beschrijven en benoemen verschillende kenmerken van ons klimaattype.
 • WO-NAT-06.16: De leerlingen stellen vast en verwoorden dat er verschillende klimaattypes bestaan door vergelijking van weergegevens uit verschillende streken.
 • WO-NAT-06.17: De leerlingen beschrijven kenmerken van verschillende klimaattypes en benoemen de types.
 • WO-NAT-06.18: De leerlingen weten dat het klimaat het landschap mee bepaalt.
 • WO-NAT-06.19: De leerlingen weten dat menselijke activiteiten het klimaat beïnvloeden.
 • WO-NAT-06.20: De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
 • WO-NAT-06.21: De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven.
 • 31375: Illustreren met voorbeelden dat er in een land, waar ook ter wereld, een grote verscheidenheid is aan leefwijzen naargelang de woonplaats (stad-platteland, klimaatzone), socio-economische situatie (rijk-arm), levensbeschouwing …
 • 32614: Kenmerken opsommen van het eigen klimaat (gematigd zeeklimaat) en enkele andere klimaattypes (bijv. zeeklimaat, woestijnklimaat, tropisch klimaat, polair klimaat …) en hun invloed op mens en natuur verwoorden.
 • 32809: Enkele voorbeelden geven van de gevolgen voor mens en natuur van de klimaatverandering door de opwarming van de aarde.