Het heelal, de hemellichamen en hun ontstaan

 
Wetenschappen en techniek Natuur Levende en niet-levende natuur

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETWT1.13: kunnen tonen hoe de aarde om de eigen as draait, welk gevolg dit heeft voor het dag- en nachtritme in de eigen omgeving en hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewegen;
  • OWna9.1.0: Bewondering en verwondering ervaren en uitdrukken voor het onmetelijke van de kosmos
  • WO-NAT-05.01: De leerlingen weten dat er een maan, een zon en sterren zijn.
  • 32615: Zon, maan en sterren als dusdanig correct benoemen en verwoorden: dat de zon licht en warmte geeft, dat we sterren zien als lichtjes aan de hemel, dat we de maan niet altijd in dezelfde vorm zien en dat we zon en maan niet altijd op dezelfde plaats zien.