Feesten in onze multiculturele samenleving

 
Mens en maatschappij Maatschappij Sociaal-culturele verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETMM2.8: illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten.
  • OWsa1.1.4: Ervaren en vaststellen: ·  dat groepen eigen tradities hebben en die belangrijk vinden
  • OWsa1.1.1: Ervaren en vaststellen: ·  van het samenhorigheidsgevoel binnen kleine en grotere groepen
  • WO-MAA-SCV-8: De leerlingen onderkennen dat we allen verschillende gebruiken hebben en dat die dikwijls worden bepaald door de eigen cultuur.
  • 31334: Illustreren - zonder waardeoordeel - dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten.
  • 31332: Gelijkenissen en verschilpunten m.b.t. levensbeschouwing tussen henzelf en een ander verwoorden.
  • 31331: Op een positieve manier omgaan met verschillen in leefgewoontes en cultuur.