We leven in een democratie: verkiezingen

 
Mens en maatschappij Maatschappij Politieke en juridische verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
  • ETMM2.14: op een eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
  • OWsa10: Ervaren, onderzoeken en uitdrukken hoe verkiezingen een basiselement zijn van een democratie
  • OWru4.5.0: De volgende grenzen herkennen: taalgrens, perceelgrens
  • WO-MAA-PJV-28: De leerlingen weten dat er in ons land een scheiding der machten bestaat, namelijk een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht.
  • WO-MAA-PJV-27: De leerlingen kunnen op een voor hen bevattelijke wijze uitleggen dat de verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
  • WO-MAA-PJV-26: De leerlingen kunnen een aantal taken en bevoegdheden van een burgemeester, een provinciegouverneur, een minister, de koning, omschrijven.
  • WO-MAA-PJV-24: De leerlingen kunnen in grote lijnen de werking en de bevoegdheden toelichten van een gemeenteraad, provinciebestuur, Vlaamse regering, federale regering.
  • WO-MAA-PJV-20: De leerlingen weten dat ons land verdeeld is in gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten.
  • 31355: Met eigen woorden omschrijven hoe de volksvertegenwoordigers in het parlement verkozen worden en wat hun taak is.
  • 31352: Met eigen woorden aangeven dat bij verkiezingen politieke partijen opkomen en enkele politieke partijen opnoemen.