We leven in een democratie: Wie beslist wat?

 
Mens en maatschappij Maatschappij Politieke en juridische verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETMM2.14: op een eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
 • ETMM2.16: De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
 • OWsa10: Ervaren, onderzoeken en uitdrukken hoe verkiezingen een basiselement zijn van een democratie
 • OWsa9: Weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur hebben waar beslissingen worden genomen
 • OWru4.7.0: Weten  dat Vlaanderen deel uitmaakt van het federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie 
 • WO-MAA-PJV-29: De leerlingen weten dat België deel uitmaakt van de Europese Unie en weten dat elk een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
 • WO-MAA-PJV-27: De leerlingen kunnen op een voor hen bevattelijke wijze uitleggen dat de verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
 • WO-MAA-PJV-22b: De leerlingen kunnen illustreren dat sommige beslissingen worden genomen door de Vlaamse regering en andere door de federale regering.
 • WO-MAA-PJV-22a: De leerlingen kunnen illustreren dat er tussen het bestuur van Vlaanderen en dat van België een taakverdeling is.
 • WO-MAA-PJV-21: De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale België.
 • 35707: De begrippen provincie, land, gemeenschap en gewest in de juiste context gebruiken.
 • 31364: Met voorbeelden illustreren hoe beslissingen van de overheden hun leven beïnvloeden.
 • 31363: Met eigen woorden omschrijven wat de Europese Unie is.
 • 31361: Verwoorden dat er in het federale België drie gewesten zijn: een Vlaams, een Waals en een Brussels Hoofdstedelijk gewest en drie gemeenschappen: de Franstalige, de Nederlandstalige en de Duitstalige gemeenschap.