Constructies: stevigheid

 
Wetenschappen en techniek Techniek Kerncomponenten van techniek

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETWT2.2: kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren;
 • ETWT2.5: kunnen illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren;
 • ETWT2.6: kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;
 • ETWT2.7: kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren);
 • OWte1.3.0: Aantonen hoe de verschillende onderdelen van technische systemen in relatie staan tot elkaar in functie van een vooropgesteld doel
 • OWte1.4.0: Bij het hanteren en (de)monteren van een constructie ontdekken hoe bepaalde onderdelen ervan elkaar nodig hebben om die constructie te laten werken.
 • OWte2.5.0: Illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen
 • OWte3.5.0: Bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet voldoen in functie van een vooropgesteld doel
 • OWte3.6.0: Illustreren hoe technische systemen evolueren en verbeteren
 • OWte4.4.0: De verschillende toepassingsgebieden van techniek verkennen
 • OWte4.5.0: Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen en daarbij de verschillende stappen van het technisch proces doorlopen: het probleem stellen, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren
 • OWna8.7.0: Eigenschappen zoals kleur, vervormbaarheid, oplosbaarheid, samendrukbaarheid, textuur … van vaak voorkomende stoffen en materialen uit de omgeving vaststellen en erover in interactie gaan - illustreren hoe de eigenschappen van specifieke stoffen en materialen mee bepalend zijn voor het gebruik ervan
 • WO-TEC-01.07: De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over natuurkundige verschijnselen.
 • WO-TEC-01.09: De leerlingen tonen aan dat verschillende onderdelen van een eenvoudige technische realisatie in relatie staan tot elkaar, in functie van een vooropgesteld doel.
 • WO-TEC-01.12: De leerlingen zien in dat elk onderdeel van een eenvoudige technische realisatie een specifieke functie heeft.
 • WO-TEC-01.17: De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoet komen aan menselijke behoeften.
 • WO-TEC-01.18: De leerlingen zien in dat voor de ontwikkeling en het gebruik van technische realisaties keuzes worden gemaakt.
 • WO-TEC-01.19: De leerlingen weten dat natuurkundige verschijnselen en eigenschappen van materialen de keuzes bij het ontwerpen van een technische realisatie mee bepalen.
 • WO-TEC-01.21: De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren en verbeteren.
 • WO-TEC-04.05: De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties.
 • 33209: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op kennis van een aantal gebruikte technische principes. Overbrengingen Voorbeelden: zie bijlage 3 (p. 79) Constructies Voorbeelden: zie bijlage 4 (p. 80) Besturingssystemen Voorbeelden: zie bijlage 5 (p. 81) Energieomzetting Voorbeelden: zie bijlage 6 (p. 82)
 • 33210: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze onder meer gebaseerd zijn op kennis van eigenschappen van materialen en/of over natuurkundige verschijnselen en/of over technische principes. bijv. onderzoeken welke jas waterdicht is en welke niet en hoe dat komt. Gsm is o.a. gemaakt uit waterdicht materiaal.
 • 33217: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze evolueren en verbeteren. Hoe was het vroeger? Is het systeem geëvolueerd/verbeterd? Aantonen dat technische systemen aangepast worden i.f.v. de behoefte van de mens. Ontdekken dat technische systemen doorheen te tijd wijzigen. Ontdekken dat de functie van een technisch systeem en haar onderdelen kan evolueren in de tijd. Ontdekken dat gebruikte materialen en grondstoffen wijzigen in de tijd en verklaren waarom (omwille van keuzes, behoefte die wijzigen, kennis van materialen, nieuwe technische en wetenschappelijke inzichten …). Ontdekken welke technische principes, eigenschappen van materialen en de natuurlijke verschijnselen voor verbetering zorgen.
 • 33407: Bespreken welk technisch systeem het meest gepast is.