Constructies: monteren en verbinden

 
Wetenschappen en techniek Techniek Kerncomponenten van techniek

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETWT2.2: kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren;
 • ETWT2.6: kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;
 • ETWT2.8: kunnen technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek.
 • OWte1.1.0: Bij het hanteren en (de)monteren van constructies ontdekken dat ze bestaan uit verschillende onderdelen
 • OWte1.5.0: Bij het hanteren en (de)monteren van technische systemen ontdekken uit welke materialen, grondstoffen of onderdelen ze gemaakt zijn - onderzoeken welke functie bepaalde onderdelen hebben
 • OWte1.4.0: Bij het hanteren en (de)monteren van een constructie ontdekken hoe bepaalde onderdelen ervan elkaar nodig hebben om die constructie te laten werken.
 • OWte1.3.0: Aantonen hoe de verschillende onderdelen van technische systemen in relatie staan tot elkaar in functie van een vooropgesteld doel
 • : Ervaren op welke wijze onderdelen aan elkaar kunnen verbonden of gehecht worden - specifieke kenmerken van courante verbindingen en hechtingen herkennen - deze verbindingen en hechtingen gebruiken
 • OWte2.4.0: Onderzoeken hoe de aard en de kwaliteit van de verbindingen en hechtingen in een constructie de stevigheid en bruikbaarheid ervan bepalen
 • OWte2.5.0: Illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen
 • OWte4.4.0: De verschillende toepassingsgebieden van techniek verkennen
 • WO-TEC-01.07: De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over natuurkundige verschijnselen.
 • WO-TEC-01.09: De leerlingen tonen aan dat verschillende onderdelen van een eenvoudige technische realisatie in relatie staan tot elkaar, in functie van een vooropgesteld doel.
 • WO-TEC-01.12: De leerlingen zien in dat elk onderdeel van een eenvoudige technische realisatie een specifieke functie heeft.
 • WO-TEC-01.18: De leerlingen zien in dat voor de ontwikkeling en het gebruik van technische realisaties keuzes worden gemaakt.
 • WO-TEC-01.19: De leerlingen weten dat natuurkundige verschijnselen en eigenschappen van materialen de keuzes bij het ontwerpen van een technische realisatie mee bepalen.
 • WO-TEC-04.05: De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties.
 • 33204: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de specifieke functie van verschillende onderdelen onderzoeken en verwoorden via hanteren, monteren en demonteren. Waarvoor dienen die onderdelen?
 • 33209: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op kennis van een aantal gebruikte technische principes. Overbrengingen Voorbeelden: zie bijlage 3 (p. 79) Constructies Voorbeelden: zie bijlage 4 (p. 80) Besturingssystemen Voorbeelden: zie bijlage 5 (p. 81) Energieomzetting Voorbeelden: zie bijlage 6 (p. 82)
 • 33210: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze onder meer gebaseerd zijn op kennis van eigenschappen van materialen en/of over natuurkundige verschijnselen en/of over technische principes. bijv. onderzoeken welke jas waterdicht is en welke niet en hoe dat komt. Gsm is o.a. gemaakt uit waterdicht materiaal.