Alle gezinnen zijn anders!

 
Mens en maatschappij Maatschappij Sociaal-culturele verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETMM2.7: er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze rekening mee houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.
 • OWsa1.3.1: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren: ·  groepen uit de eigen leefwereld (familie, verschillende gezinsvormen, school, vrienden … )
 • SEsb4.0: Genderbewust zijn, gendervriendelijk handelen en verschillende relatievormen (h)erkennen
 • SEsb4.2: Beseffen dat vriendschappen kunnen verschillen in aspecten als leeftijd, geslacht en belangstelling, maar altijd vertrouwen en respect als basis hebben - verschillende samenlevingsvormen (h)erkennen en weten dat de samenstelling daarvan door verschillende oorzaken kan veranderen
 • SEsb4.3: Weten dat iemand verliefd kan worden op een man, een vrouw of beide en dat respecteren - genuanceerd omgaan met genderstereotypen
 • SEsb4.4: Inzien hoe sekserollen ontstaan en worden aangeleerd - weten dat mensen kunnen kiezen voor verschillende relatievormen: samenwonen, trouwen, latrelatie, man-man, vrouw-vrouw en dat daar door mensen verschillend over gedacht wordt - zich gaandeweg bewust worden van de eigen seksuele en relationele voorkeur - in het dagelijkse leven gendervriendelijk voelen, denken en handelen
 • WO-MAA-SCV-5: De leerlingen kunnen er in hun omgang met leeftijdsgenoten op discrete wijze rekening mee houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.
 • WO-MAA-SCV-3: De leerlingen kunnen bij het vergelijken van gezinsvormen van klasgenoten met die van henzelf, een aantal overeenkomsten en verschillen verwoorden.
 • WO-MAA-SCV-4: De leerlingen kunnen de verwantschapsrelaties in gezin en familie verwoorden.
 • 3.1.3.21: In hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze ermee rekening houden dat niet alle kinde­ren in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.
 • 3.1.2.4: De eigen bijdrage en de eigen rol of verantwoordelijkheid in een groep,klasgroep,schoolgroep,gezin,buurt,... omschrijven.
Meer inspiratie op het wereldwijde web